Acasă » Studii » EXAMENUL DE LICENȚĂ

EXAMENUL DE LICENȚĂ

Sesiunea iulie 2018

Înscriere: 13.06.-26.06.2018, orele 9-12
Proba scrisă: 03.07.2018, ora 9.00 (Atenție: trebuie să fiți la facultate la 08.30)
Susținere lucrare:06.07.2018

Începând cu anul universitar 2011-2012 examenul de licență va fi alcătuit din următoarele probe:

a)    Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate* – 10 credite (Proba scrisă constă dintr-un examen la două discipline: Management public și Drept administrativ);
b)    Prezentarea și susținerea lucrării de licență – 10 credite.
c)    Examen la limba străină (test gratuit sau Certificat Alpha)

Acte necesare pentru înscriere:

 • Cerere tip de înscriere (se găseşte la secretariat și aici Model – fisa inscriere examen finalizare studii)- ATENȚIE: trebuie printat/listat față-verso
 • Diploma de bacalaureat (original si copie legalizata)
 • Copie legalizata foaie matricola
 • Certificat de naştere (copie legalizata)
 • 2 fotografii (tip buletin de identitate)
 • Atestat de competenţă lingvistică – Centrul Alpha -min 15 puncte sau certificat de competenta lingvistica (test gratuit)
 • Dosar plic
 • Lucrarea de licenta 1 ex. (listat și legat) + 1 ex. pe suport electronic CD
 • O filă Abstract (un rezumat de maxim 6 fraze al lucrării, 15-30 rânduri), elaborată într-o limbă de circulație internațională, referitor la originalitatea lucrării (accent pe partea practică a lucrării). Acest rezumat nu se leagă în lucrare, se pune între paginile lucrării și pe CD.
 • Buletin de identitate (copie xerox)
 • Dovada achitarii taxei de înscriere dacă e cazul
 • Declaratie pe proprie raspundere că lucrarea nu este plagiată/copiată și că ați respectat normele de integritate academică
 • Acordul scris al profesorului coordonator:Acord-profesor (2018)
 • Formular înscriere în baza de date a absolvenților: Formular inscriere alumni
 • Dovada achitarii taxei de înscriere dacă e cazul. Taxa de 1.000 RON, în următoarele cazuri:
  •  – la a doua înscriere în caz de nepromovare în sesiunea iunie și februarie din anii precedenți
   ATENTIE: Absolvenții se pot prezenta de 2 ori consecutiv gratuit, respectiv în iulie și dacă au fost respinși sau nu s-au prezentat
   se pot înscrie în februarie, timp de 3 ani, începând cu anul în care au absolvit.
   Exemplu: iulie 2018- gratuit și februarie 2019 – gratuit, dacă studentul nu a fost promovat sau nu s-a prezentat în iulie 2018
  • – la prima înscriere dacă aceasta are loc după 3 ani de la absolvire

Pe coperta CD-ului să fie trecute următoarele informaţii

• Facultatea de Știinte Politice, Administrative și ale Comunicării/FSPAC
• Specializarea: AP Bistrița
• Titlul lucrării de diplomă
• Autorul lucrării
• Îndrumătorul lucrării
• Anul şi sesiunea în care a fost susţinută lucrarea – iulie 2018
• Pe CD se vor trece aceeleaşi informaţii ca şi pe copertă, înscrise cu marker permanent.

 

Documente utile:
Cerințe pentru lucrarea de diploma
Reguli de citare
Tehnici de evitare a plagiatului
Scrierea lucrării de diplomă – prezentare

Condiţii de elaborare a lucrărilor de licenţă

Lucrările de diplomă ale studenţilor trebuie să îndeplinească obligatoriu următoarele cerinţe:
1. Să fie scrise într-un domeniu relevant pentru administraţia publică;
2. Să conţină o parte practică;
3. Să aibă note bibliografice, bibliografie selectivă şi cuprins;
4. Să aiba minim 40 de pagini;
5. Să fie scrise în format Times New Roman, caractere de 12, la distanţă de un rand şi jumătate.