Acasă » Uncategorized

Categoria Uncategorized

Rezultate admitere septembrie 2017

Rezultatele admiterii din sesiunea septembrie 2017 pot fi consultate mai jos:

Zi – TAXA Lista admitere AP B.ta-ROMANA2017

Învățământ la distanta – IDD Lista admitere AP B.ta-ROMANA – Copy

Felicitări tuturor candidaților  și vă așteptăm pentru confirmarea locului!

ACTE NECESARE PENTRU CONFIRMAREA LOCULUI:

  • diploma de bacalaureat (în original)
  • diploma de bacalaureat (original sau copie legalizata), plus adeverinţă (în original) din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează a doua specializare)
  • foaia matricolă (în original)
  • certificatul de naştere (fotocopie simplă + fotocopie legalizată)
  • Carte de identitate (fotocopie)
  • adeverinţă medicală (se eliberează de medicul de familie, cu menţiunea ”clinic sănătos”), în original
  • două fotografii tip Carte de identitate
  • dovada achitării primei rate a taxei de şcolarizare (pentru candidatii admişi pe locurile cu taxă, ¼ din taxa de școlarizare anuală)
  • dosar plic

TERMEN DEPUNERE CERERI AN UNIVERSITAR 2017-2018

ATENȚIE:

Cererile de: (a) prelungire de studii, (b) transfer la ID, (c) reînmatriculare, (d) întrerupere studii, (e) retragere de la studii se depun la secretariat în perioada  4-15 septembrie 2017.

 

După această perioadă nu se mai primesc cereri de acest tip.