Home » Studii »

 
 

Masterat Administrație Publică

 

Masterat în Administraţie Publică (în limba română*)

 • Denumirea specializării: Administraţie Publică
 • Durata studiilor: 4 semestre
 • Planul de învățământ
 • Broșură de prezentare
 • Limba de predare: română
 • Taxă de admitere: 200 lei, constând în taxă de înscriere (170 lei) + taxă de procesare (30 lei) *
 • Taxă de școlarizare: 2.800 RON
 • Criterii de admitere: interviu, pe baza unei scrisori de intenție și a unui CV, ambele în limba română

*Absolvenții FSPAC sunt scutiți de taxa de înscriere. Aceşti candidaţi plãtesc doar taxã de procesare (30 lei).

Puteți consulta aici numărul locurilor bugetate și cu taxă scoase la concurs.

 • 10-13 septembrie – Perioada de înscriere
 • 14 septembrie – Interviuri
 • 15 septembrie – Afișarea rezultatelor inițiale
 • 16-17 septembrie – Contestații, înregistrarea observațiilor, erorilor, omisiunilor
 • 16-17 septembrie – Confirmarea ocupării locului
 • 18 septembrie – Redistribuiri
 • 18 septembrie – Afișarea rezultatelor după redistribuire
 • 19 septembrie – Confirmarea ocupării locului după redistribuire
 • 20 septembrie – Afişarea rezultatelor finale

ORAR:

 • Luni – Vineri: 09:00 – 15:00
 • Sâmbătă – Duminică: 09:00 – 13:00

Descrierea programului:

 • se adresează absolvenţilor nivel licenţă, care au absolvit un program cu o durată de 6 semestre (3 ani);
 • presupune 4 semestre de cursuri
 • se adresează atât absolvenţilor nivel licenţă care vor să îşi continue studiile cu un program de master cât şi celor care lucrează deja în administraţia publică sau în alte domenii;

Obiectivele programului:

 • Administratia Publică din Romania a fost implicata într-un proces de reforme bazate pe diferite tipuri de presiuni interne şi externe (aşteptari crescute din partea cetăţenilor faţă de nivelul la care sunt furnizate serviciile publice, modificarea contextului politic, economic şi social, cerinţe noi datorate procesului de integrare euro-atlantică, etc). Este evident faptul că, în acest context, o abordare conservatoare este incapabilă a oferi soluţii viabile; pregătirea managerială a funcţionarilor publici este o condiţie fără de care administraţia publică s-ar dovedi incapabilă să răspundă provocărilor la care este supusă în era informatizării şi eficientizării structurilor proprii.
 • Din nefericire, în acest moment programele care oferă o pregătire coerentă în domeniul managementului serviciilor publice sunt extrem de puţine. Programul corespunde viitoarei schimbări de orientare a administraţiei publice, care va trece cât de curand de la modelul clasic, cel în care rolul ei este de aplicare a legilor şi reglementărilor la cel modern, în care devine un furnizor de servicii publice.
 • Programa masteratului este direct legata de necesitatile tehnice existente la nivelul administratiei publice urmarind elemente precise:– dezvoltarea cunoştinţelor de baza în domeniul ştiintei administrative;
  – dezvoltarea unor abilităţi manageriale extrem de necesare şi a unei mentalităţi bazate pe necesitatea eficientizării funcţionării serviciilor publice;
  – dezvoltarea unor tehnici specializate de acţiune în domeniu (analiza statistică, evaluare, etc)

Acte necesare pentru înscriere (vor fi depuse într-un dosar plic): 

 • Fişa de înscriere (se va completa la înscriere)
 • Certificatul de naștere (în original și fotocopie)
 • Cartea de identitate (fotocopie)
 • Diploma de bacalaureat (în original)
 • Foaie matricolă liceu (în original)
 • Diploma de licență sau adeverința de licență (în original)
 • Foaia matricolă sau suplimentul la diploma de licență (în original)
 • Certificat de competență lingvistică, nivel minim B1 (în original)

EXCEPȚIE: abolvenții unor programe de licență într-o limbă de circulație internațională (pentru programele de masterat în limba română) sau în în limba de predare a programului (pentru programele în limbile engleză sau germană).

 • Două fotografii tip, 3×4 cm;
 • Adeverință medicală, eliberată de medicul de familie, cu mențiunea „clinic sănătos” (în original)
 • Adeverință de la facultatea unde masterandul a fost înmatriculat (anterior sau concomitent), care să se ateste numărul de ani și perioada școlarizării, precum și forma de finanțare a fiecărui an universitar (dacă  e cazul)
 • CV
 • Scrisoare de intenție
 • Chitanţa care dovedeşte plata taxei de admitere (taxa se achită la casieria facultăţii, în perioada admiterii)

 

 • Înscrierea se face personal, de către candidat, pe baza cărții de identitate sau a pașaportului, sau de către o altă persoană, pe bază de procură notarială în care sunt specificate, în ordinea dorită, specializările pentru care se optează (programul de studii, limba de predare, forma de finanțare, forma de învățământ).
 • Confirmarea ocupării locului se face personal, de către candidat, și presupune:
 • – depunerea actelor lipsă din dosarul de înscriere (dacă e cazul);
 • – semnarea contractului de școlarizare;
 • – semnarea fișei de confirmare;
 • – plata primei rate din taxa de școlarizare (dacă e cazul).       

 Candidații care nu confirmă locul obținut în urma admiterii în termenul indicat în calendarul admiterii vor pierde definitiv locurile respective, care vor fi redistribuite altor candidați.

În cazul în care candidatul nu se poate prezenta personal la admitere, acesta poate fi înscris și de către alte persoane cu împuternicire/procură notarială

*Acreditat la Cluj-Napoca cu grupă delocalizată la Extensia Bistrița

Galerie Foto

20150303_152122 ed
Antreprenoriat POSDRU
Discurs-Presedinte-CJBN-absolvire-2014
Discurs Presedinte CJBN
take1
Picture1