Home » Studii »

 
 

Masterat Administrație Publică

 

Masterat în Administraţie Publică (în limba română*)

 • Denumirea specializării: Administraţie Publică
 • Durata studiilor: 4 semestre
 • Planul de învățământ
 • Broșură de prezentare
 • Limba de predare: română
 • Taxă de admitere: 200 RON
 • Taxă de școlarizare: 2.800 RON
 • Criterii de admitere: interviu, pe baza unei scrisori de intenție și a unui cv, ambele în limba română

Puteți consulta aici numărul locurilor bugetate și cu taxă scoase la concurs.

 • Înscrierea candidaţilor: 12-19 iulie; între orele 9.00 și 15.00 în zilele lucrătoare, respectiv 9.00-13.00 duminică
 • Interviuri: 20-21 iulie (stabilit pentru fiecare interviu în parte)
 • Rezultate iniţiale: 22 iulie
 • Contestaţii, înregistrarea observaţiilor, erorilor, omisiunilor: 22-23 iulie
 • Confirmarea ocupării locului: 23-26 iulie (inclusiv duminică)
 • Redistribuiri: 27 iulie
 • Rezultate după redistribuiri: 27 iulie
 • Confirmarea ocupării locului după redistribuiri: 28-30 iulie (inclusiv sâmbătă)
 • Rezultate finale: 31 iulie

Descrierea programului:

 • se adresează absolvenţilor nivel licenţă, care au absolvit un program cu o durată de 6 semestre (3 ani);
 • presupune 4 semestre de cursuri
 • se adresează atât absolvenţilor nivel licenţă care vor să îşi continue studiile cu un program de master cât şi celor care lucrează deja în administraţia publică sau în alte domenii;

Obiectivele programului:

 • Administratia Publică din Romania a fost implicata într-un proces de reforme bazate pe diferite tipuri de presiuni interne şi externe (aşteptari crescute din partea cetăţenilor faţă de nivelul la care sunt furnizate serviciile publice, modificarea contextului politic, economic şi social, cerinţe noi datorate procesului de integrare euro-atlantică, etc). Este evident faptul că, în acest context, o abordare conservatoare este incapabilă a oferi soluţii viabile; pregătirea managerială a funcţionarilor publici este o condiţie fără de care administraţia publică s-ar dovedi incapabilă să răspundă provocărilor la care este supusă în era informatizării şi eficientizării structurilor proprii.
 • Din nefericire, în acest moment programele care oferă o pregătire coerentă în domeniul managementului serviciilor publice sunt extrem de puţine. Programul corespunde viitoarei schimbări de orientare a administraţiei publice, care va trece cât de curand de la modelul clasic, cel în care rolul ei este de aplicare a legilor şi reglementărilor la cel modern, în care devine un furnizor de servicii publice.
 • Programa masteratului este direct legata de necesitatile tehnice existente la nivelul administratiei publice urmarind elemente precise:– dezvoltarea cunoştinţelor de baza în domeniul ştiintei administrative;
  – dezvoltarea unor abilităţi manageriale extrem de necesare şi a unei mentalităţi bazate pe necesitatea eficientizării funcţionării serviciilor publice;
  – dezvoltarea unor tehnici specializate de acţiune în domeniu (analiza statistică, evaluare, etc)

Acte necesare pentru înscriere:

 • certificatul de naştere (fotocopie);
 • carte de identitate (fotocopie);
 • diploma de bacalaureat (în original);
 • diploma de licenţă sau echivalentul ei (în original);
 • Certificat de Competenţă Lingvistică cu minim 20 puncte (de la Centrele Alpha sau Lingua) sau un certificat recunoscut internaţional, nivel minim B2;
 • două fotografii tip buletin;
 • fişa de înscriere (se poate completa și la sediul extensiei, în momentul înscrierii);
 • adeverinţă medicală (eliberată de medicul de familie, cu menţiunea „clinic sănătos”);
 • CV și scrisoare de intenţie;
 • chitanţa care atestă plata taxei de admitere (taxa se achită la Casierie în perioada admiterii);
 • pentru candidații a căror înscriere este făcută de către o altă persoană –  împuternicire notarială în care să fie specificate opțiunile candidatului / programele pentru care se aplică;
 • dosar plic.

*Acreditat la Cluj-Napoca cu grupă delocalizată la Extensia Bistrița

Galerie Foto

header-extensia-bistrita
20150303_152041 ed
Antreprenoriat POSDRU
antet_celalat2
10320534_560464640739001_4029190810074075281_n