Home » Studii »

 
 

EXAMENUL DE LICENȚĂ

 

Sesiunea iulie 2016

Înscriere: 07.06-21.06.2016
Proba scrisă: 28.06.2016
Susținere lucrare: 01.07.2016 – Programare proba orala LICENTA iun 2016

Începând cu anul universitar 2011-2012 examenul de licență va fi alcătuit din următoarele probe:

a)    Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate* – 10 credite (Proba scrisă constă dintr-un examen la două discipline: Management public și Drept administrativ);
b)    Prezentarea și susținerea lucrării de licență – 10 credite.
c)    Examen la limba străină (test gratuit sau Certificat Alpha)

Acte necesare pentru înscriere:

 • Cerere tip de înscriere (se găseşte la secretariat sau aici: Cerere inscriere licenta model nou)
 • Diploma de bacalaureat (original si copie legalizata)
 • Copie legalizata foaie matricola
 • Certificat de naştere (copie legalizata)
 • 2 fotografii (tip buletin de identitate)
 • Atestat de competenţă lingvistică – Centrul Alpha -min 15 puncte sau certificat de competenta lingvistica (test gratuit)
 • Dosar plic
 • Lucrarea de licenta 1 ex. (listat și legat) + 1 ex. pe suport electronic CD
 • O filă Abstract (un rezumat de maxim 6 fraze al lucrării, 15-30 rânduri), elaborată într-o limbă de circulație internațională, referitor la originalitatea lucrării (accent pe partea practică a lucrării). Acest rezumat nu se leagă în lucrare, se pune între paginile lucrării și pe CD.
 • Buletin de identitate (copie xerox)
 • Dovada achitarii taxei de înscriere dacă e cazul
 • Declarație pe proprie răspundere că lucrarea nu este plagiată
 • Acordul scris al profesorului coordonator: Acord licență
 • Formular înscriere în baza de date a absolvenților: Formular inscriere alumni
 • Dovada achitarii taxei de înscriere dacă e cazul
 • Taxa de 1.000 RON, în următoarele cazuri:
  • (ATENTIE: Absolvenții se pot prezenta de 2 ori consecutiv gratuit, respectiv în iunie si dacă au fost respinși în această sesiune se pot prezenta în februarie, timp de 3 ani, începând cu anul în care au absolvit. Studenții care se inscriu pentru prima dată în februarie, înseamnă ca și-au consumat un drept pe care nu l-au folosit. Exemplu: iunie 2016 si februarie 2017 gratuit)
  • la prima înscriere dacă aceasta are loc după 3 ani de la absolvire
  • la a doua înscriere în caz de nepromovare în sesiunea iunie si februarie din anii precedenți
  • Această taxă se achită online, prin Poșta Română sau la casieria facultății.

Pe coperta CD-ului să fie trecute următoarele informaţii:

 • Facultatea de Știinte Politice, Administrative si ale Comunicării/FSPAC
 • Specializarea Administrație Publică (Bistrița)/AP Bistrița
 • Titlul lucrării de diplomă
 • Autorul lucrării
 • Îndrumătorul lucrării
 • Anul şi sesiunea în care a fost susţinută lucrarea.

Pe CD se vor trece aceeleaşi informaţii ca şi pe copertă, înscrise cu marker permanent.

 

Documente utile:
Cerințe pentru lucrarea de diploma
Reguli de citare
Tehnici de evitare a plagiatului
Scrierea lucrării de diplomă – prezentare

Condiţii de elaborare a lucrărilor de licenţă

Lucrările de diplomă ale studenţilor trebuie să îndeplinească obligatoriu următoarele cerinţe:
1. Să fie scrise într-un domeniu relevant pentru administraţia publică;
2. Să conţină o parte practică;
3. Să aibă note bibliografice, bibliografie selectivă şi cuprins;
4. Să aiba minim 40 de pagini;
5. Să fie scrise în format Times New Roman, caractere de 12, la distanţă de un rand şi jumătate.

Galerie Foto

header-extensia-bistrita
Camin
Camin
431841_579894925377839_974576762_n
Absolventi 2013
2011-sef-promotie-zi-catre-sef-an-II
Cheie 2011