Home » ADMITERE » Rezultate admitere Iulie 2017

 
 

Rezultate admitere Iulie 2017

 

Rezultate:

BUGET Lista admitere AP B.ta-ROMANA

TAXA Lista admitere AP B.ta-ROMANA2017

IDD Lista admitere AP B.ta-ROMANA

ACTE NECESARE PENTRU CONFIRMAREA LOCULUI:

  • diploma de bacalaureat (în original)
  • diploma de bacalaureat (original sau copie legalizata), plus adeverinţă (în original) din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează a doua specializare)
  • foaia matricolă (în original)
  • certificatul de naştere (fotocopie simplă + fotocopie legalizată)
  • Carte de identitate (fotocopie)
  • adeverinţă medicală (se eliberează de medicul de familie, cu menţiunea ”clinic sănătos”), în original
  • două fotografii tip Carte de identitate
  • dovada achitării primei rate a taxei de şcolarizare (pentru candidatii admişi pe locurile cu taxă, ¼ din taxa de școlarizare anuală)
  • dosar plic

Depunere dosar (confirmarea locului) : 21-25 iulie 2017 (orele 9.00-15.00 în zilele lucrătoare, 9.00-13.00 sâmbătă și duminică)

 

TAXA DE SCOLARIZARE

SE ACHITĂ LA OFICIILE POŞTALE prin mandat poştal, completând următoarele:

Destinatar: Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj – Napoca

Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării

Se achitã suma de 675 lei (învăţământ cu frecvență),

                   ~650 lei (învăţământ la distanţă)

în contul  RO35TREZ21620F330500XXXX

deschis la  Trezoreria Cluj

Cod fiscal(CUI) 4305849

 

 

Comments are closed

Sorry, but you cannot leave a comment for this post.

Galerie Foto

antreprenoriat_136147
AP-2010-BN
Studenti 2010
10320534_560464640739001_4029190810074075281_n