Home » ANUNTURI » Cursuri antreprenoriat (POSDRU 136147)

 
 

Cursuri antreprenoriat (POSDRU 136147)

 

ANUNȚ PRIVIND RECRUTAREA ȘI SELECȚIA GRUPULUI ȚINTĂ AL PROIECTULUI

„Creşterea calităţii programelor de licenţă în domeniul administraţiei publice. Calitate în Administraţie Publică/C.A.P. – creştere şi dezvoltare prin programe de studii îmbunătăţite”

EXTENSIA BISTRIȚA

 

Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, Universitatea „Babeş-Bolyai”, în parteneriat cu Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Administraţie şi Management Public, anunță recrutarea şi selecția în grupul ţintă al proiectului a 250 de persoane din categoria studenți, în vederea implicării acestora în proiectul cu titlul „Creşterea calităţii programelor de licenţă în domeniul administraţiei publice. Calitate în Administraţie Publică/C.A.P. – creştere şi dezvoltare prin programe de studii îmbunătăţite”.

În calitate de lider de parteneriat, Departamentul de Administraţie Publică, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării va selecta minimum 25 de studenți înscriși la programul de studiu Administrație Publică, nivel licență.

 

Obiectivul general al proiectului constă în creşterea calităţii programelor universitare de licenţă în domeniul administraţiei publice, în vederea adaptării acestora la cerinţele pieţei muncii. În acest sens, proiectul urmăreşte îmbunătăţirea a trei programe de licenţă în administraţie publică, două programe ale Departamentului de Administraţie Publică, FSPAC, Universitatea Babeş-Bolyai (forma de învăţământ cu frecvenţă şi forma de învăţământ la distanţă) şi un program al Facultăţii de Administraţie şi Management Public, al Academiei de Studii Economice din Bucureşti (forma de învăţământ cu frecvenţă).

Categoriile de grup țintă descrise mai sus urmează să fie implicate în următoarele activități:

  • Activitatea nr. 4 – Derularea unor instruiri cu privire la modul de utilizare a platformei de e-learning pentru 150 de studenţi ai Facultății de Științe Administrative și ale comunicării, specializarea Administrație Publică, nivel licență;
  • Activitatea nr. 5 – Extinderea oportunităţilor de invatare pentru 250 de studenți ai celor 3 programe de licență în administrație publică prin dezvoltarea și imbunătățirea aptitudinilor antreprenoriale ale acestora;
  • Activitatea nr. 6 – Extinderea oportunităților de învățare pentru 60 de studenți ai solicitantului și partenerului, prin dezvoltarea și aplicarea de metode de învățare alternative și inovative. Studenții vor primi burse pentru proiecte inovatoare de intervenție în comunitate și/sau pentru proiecte ce propun soluționarea unor probleme de politică publică și vor participa la 2 workshop-uri finale de diseminare a rezultatelor proiectelor inovatoare ale studenților;
  • Activitatea nr. 8 – Instruirea în utilizarea a 2 licenţe informatice achiziționate prin proiect: managementul proiectelor și planificarea și administrarea afacerilor
  • Activitatea nr. 10 – Organizarea de activități ce urmăresc creșterea accesului la invățământul superior și o mai bună corelare a învățământului superior din România cu piața muncii, prin organizarea unui eveniment de tipul Zilele Carierei, pe durata a 2 zile consecutive
  • Activitatea nr. 11 – Organizarea a 2 Gale ale Absolvenților de Administrație Publică, unul la solicitant și unul la partener.
  • Activitatea nr. 12 – Dezvoltarea/consolidarea de rețele și acorduri de cooperare dintre Universitatea Babeș-Bolyai și Academia de Studii Economice și alte două universități/facultăți de administrație publică (UAIC Iași și SNSPA Bucureşti), prin crearea Asociației Studenților de Administrație Publică de la cele patru universități și organizarea unei conferințe naționale a studenților de administrație publică.

 

Dosarul de înscriere în grupul țintă trebuie să conțină următoarele documente:

  • Fișă de înscriere (disponibil la Secretariat AP, Extensia Bistrița)
  • Copie după Cartea de identitate; şi
  • adeverință care să ateste calitatea de student la programul de licență în domeniul Administrației Publice

 

Dosarele de candidatură se depun personal la Secretariat AP, Extensia Bistrița (Str. Andrei Mureșanu 3-5, 420117 Bistrița) sau se trimit pe adresa de email gergely@fspac.ro în perioada 02.02.2015 – 05.02.2015.

 

După depunerea dosarelor, acestea vor fi evaluate de către o comisie nominalizată de managerul de proiect. Lista persoanelor selectate va fi publicată în data de 06.02.2015, ora 18.00. Contestațiile se pot depune în data de 09.02.2015, între orele 16.00-17.00, la Biroul Masterate. Lista finală a persoanelor selectate urmează să fie publicată în data de 09.02.2015, ora 18.00.

 

Pentru detalii despre proiect și informații suplimentare cu privire la grupul ţintă al proiectului, vă rugăm să ne contactați la nr. de telefon 0264-431505, interior 6208 sau pe adresa de email macarie@fspac.ro.

Comments are closed

Sorry, but you cannot leave a comment for this post.

Galerie Foto

antet_celalat2
Admitere Master ID 2014
Sala-curs
Sala de curs