Rezultate admitere Iulie 2017

 

Rezultate:

BUGET Lista admitere AP B.ta-ROMANA

TAXA Lista admitere AP B.ta-ROMANA2017

IDD Lista admitere AP B.ta-ROMANA

ACTE NECESARE PENTRU CONFIRMAREA LOCULUI:

  • diploma de bacalaureat (în original)
  • diploma de bacalaureat (original sau copie legalizata), plus adeverinţă (în original) din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează a doua specializare)
  • foaia matricolă (în original)
  • certificatul de naştere (fotocopie simplă + fotocopie legalizată)
  • Carte de identitate (fotocopie)
  • adeverinţă medicală (se eliberează de medicul de familie, cu menţiunea ”clinic sănătos”), în original
  • două fotografii tip Carte de identitate
  • dovada achitării primei rate a taxei de şcolarizare (pentru candidatii admişi pe locurile cu taxă, ¼ din taxa de școlarizare anuală)
  • dosar plic

Depunere dosar (confirmarea locului) : 21-25 iulie 2017 (orele 9.00-15.00 în zilele lucrătoare, 9.00-13.00 sâmbătă și duminică)

 

TAXA DE SCOLARIZARE

SE ACHITĂ LA OFICIILE POŞTALE prin mandat poştal, completând următoarele:

Destinatar: Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj – Napoca

Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării

Se achitã suma de 675 lei (învăţământ cu frecvență),

                   ~650 lei (învăţământ la distanţă)

în contul  RO35TREZ21620F330500XXXX

deschis la  Trezoreria Cluj

Cod fiscal(CUI) 4305849

 

 

 

Rezultate admitere Iulie 2017

[slb_exclude]Rezultate: BUGET Lista admitere AP B.ta-ROMANA TAXA Lista admitere AP B.ta-ROMANA2017 IDD Lista admitere AP B.ta-ROMANA ACTE NECESARE PENTRU CONFIRMAREA...

 

ADMITERE LICENȚĂ și MASTERAT 2017

[slb_exclude]LICENȚĂ Vrei să studiezi în cadrul celui mai bun program de administrație publică din România? Vrei să beneficiezi de burse (sociale –...

 

Recrutare voluntari admitere 2017

Departamentul de Administrație și Management Public recrutează voluntari din rândul studenților pentru Sesiunea de admitere din Iulie 2017. Programul de voluntariat...

 

Examen Licență AP Zi și ID SESIUNEA IULIE 2017

[slb_exclude]Perioada de înscriere 14.06-27.06.2017, orele 9-12  Examenul de licenţă constă din două probe: 1. Proba scrisă  3.07.2017 2. Susţinerea lucrării...

 

LICENȚĂ FEBRUARIE 2017

Înscrierile pentru sesiunea de licență din februarie 2017 se fac în perioada 17-31 ianuarie 2017 (luați în calcul faptul că 24 ianuarie este zi liberă),...

 
 

Galerie Foto

Admitere Master ID 2014
Picture1
Petri Ana-Maria
Absolventi-2012
Absolventi 2012